יום ש', ד’ בשבט תשע”ח
דף הבית חינוך מתוך אמונה הרב עמיטל חדר מורים יצירת קשר
 

חזון / בית ספר ממ"ד תורני עמיטל "ועשית הישר והטוב בעיני ה' " (דברים ו', יח') 1. "בכל דרכיך דעהו" (משלי ג', ו): בית הספר יקנה חינוך יהודי דתי תורני לקיום מצוות מתוך שמחה, סובלנות ומתן כבוד, ומתוך ראיית התורה כתורת חיים. 2. "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט, י"ח): בית הספר יחנך לאהבת האדם, לקבלת הייחודיות שבכל אחד, למידות טובות באמצעות דוגמא אישית והצבת גבולות מתוך אהבה וכבוד הדדי. 3. "יגעת ומצאת תאמין" (תלמוד בבלי, מגילה, ו): בית הספר יוביל למידה איכותית משמעותית ויחשוף את תלמידיו לתחומי דעת תורניים וכלליים מגוונים, בהתאם לכישוריו של כל תלמיד. 4. "חנוך לנער על פי דרכו" (משלי כ"ב, ו): בית הספר ייצור מגוון אפשרויות לביטוי אישי ויציב אתגרים לפיתוח הסקרנות של התלמידים, מתוך התייחסות לעולמו הפנימי של כל תלמיד ומתוך אמון במסוגלותו וביכולותיו. 5. "עולם חסד יבנה" (תהילים כ"ה): בית הספר יחנך לנתינה ולעשייה ציונית וחברתית במעגלים מתרחבים, ויפעל לפתח אצל תלמידיו את הקשר לבית הספר, לקהילת השכונה, לעיר ירושלים ולארץ ישראל.